MENY

Internasjonal rapport - PIRLS 2006

PIRLS 2006 er gjennomført i 40 land (med Belgias 2 utdanningssystemer og Canadas 5 deltakende provinser regner man med 45 deltakere totalt), og har som i 2001 et mål om å gi deltakerlandene relevant informasjon om leseferdigheter i grunnskolen .

I dagens informasjonssamfunn, er evnen til å lese en viktig faktor for å mestre hverdagen, og Ikke minst en forutsetning for intellektuell vekst og personlig utvikling. Tilsvarende er et lands sosiale vekst og økonomiske velstand avhengig av en lesekyndig befolkning. IEA's Progress i International Reading Literacy Study (PIRLS) gir de deltakende land internasjonalt komparative data om elevenes leseferdigheter. Dette gir grunnlag for å videreutvikle utdanningssystemet.

Gjennom PIRLS måles prestasjoner i barneskolen (fjerde klasse i de fleste deltakerlandene). Denne alderen er skjer en viktig overgang i barns utvikling som lesere, fordi de fleste av dem burde ha lært å lese, og fra fjerde klasse skal de lese for å lære.

I tillegg til å gi informasjon om 4. klassingers leseferdigheter gir PIRLS 2006 informasjon om elevenes prestasjoner i forhold til ulike typer læreplaner, praksis og skolemiljøer. Variasjonen i de deltakende landene gir en unik mulighet til å studere ulike tilnærminger til pedagogisk praksis, og hvordan disse kan forbedre prestasjoner.

 

Et kort utdrag av resulatene fra den internasjonale rapporten:

  • Russland, Hong Kong, og Singapore har barn med de beste leseferighetene ifølge PIRLS 2006. Også i Luxembourg, Italia, Ungarn, Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia (flamsk), Bulgaria, og Danmark hadde elevene høyere ferdigheter enn i de fleste andre deltakerlandene. Tre kanadiske provinser (Alberta, British Columbia, og Ontario) var også blant de som oppnådde best resultater.
  • Jentene hadde signifikant høyere leseferdigheter enn guttene i alle unntatt to land. I Luxembourg og Spania var den gjennomsnittlige prestasjonen lik mellom kjønnene.
  • I omtrent halvparten av deltakerlandene hadde nesten alle (95% eller mer) av elevene noe grunnleggende lesekompetanse, noe som betyr at de hadde et nivå som var på på eller over "Low International Benchmark" (de kunne f.eks. finne eksplisitt informasjon i tekstene og gjøre noen enkle slutninger). Seks deltakerland hadde 99 prosent av elevene å nå dette nivået. Dette var Luxembourg, Hong Kong, Belgia (flamsk), Nederland og Litauen, samt den Canadiske provinsen Alberta.
  • Omtrent halvparten av deltakerlandene hadde tre fjerdedeler av elevene på "Intermediate International Benchmark" (de kunne f.eks. finne ulike deler av tekster og identifisere sekvenser), og to femtedeler på High International Benchmark (de kunne f.eks. skille innebygd detaljer og gi forklaringer på generelt meldinger eller ideer).
  • Singapore og Russland hadde størst andel av elevene på høyeste nivå, der nesten en femtedel av elevene (19%) nådde Advanced International Benchmark (de kunne f.eks, gi og støtte tolkninger, integrere informasjon på tvers av tekster, og forstå litterære og organisatoriske funksjoner ).

Se ellers den internasjonale rapporten.