MENY

PIRLS 2001 - Rapport - kortversjon på norsk

Denne rapporten er et kort sammendrag av den omfattende internasjonale rapporten. Dette er gjort for å gjøre det lettere å komme i gang med å sette seg inn i den enorme mengden med informasjon som ligger i de internasjonale dataene.

Den informasjonen som presenteres i denne ”kortversjonen”, omfatter i de fleste tilfellene bare sammenligninger av de tre nordiske landene som har deltatt i PIRLS (Island, Norge og Sverige), men det er også her kanskje den mest fruktbare sammenligningen ligger. Det internasjonale gjennomsnittet er også tatt med i de fleste grafiske fremstillinger.

Et problem når man finner forskjeller i internasjonale undersøkelser, er å avgjøre om forskjellene skyldes for eksempel språk, kultur eller eventuelt skolesystem. De tre nordiske landene er imidlertid såpass like i grunnforutsetninger at det kan være mye å lære av hverandre i forhold til hva som kan være forklaringer på de forskjellene man finner. Man skal imidlertid ikke glemme at det ikke er enkelt å overføre erfaringer direkte fra et land til et annet, og at det er i tålmodig og systematisk utvikling av vårt eget skolesystem at forbedringsmulighetene ligger.