MENY

Internasjonal rapport

35 land deltok i PIRLS 2001. Et godt samarbeid mellom forskningsmiljøene i disse landene har vært et viktig suksesskriterium for gjennomføringen av prosjektet. Resultater og analyser er oppsummert i en felles rapport.

Et nettverk av internasjonale sentre har vært ansvarlig for å forvalte nasjonale oppgaver, som f.eks. opplæring av landets representanter i standardiserte prosedyrer, velge sammenlignbare skoler og elever, utvikling av oppgavesett, og for å gjennomfører de ulike trinnene som kreves for databehandling og analyse.

Resultatene er samlet inn og bearbeidet, og resultatet er en internasjonale rapport. Denne og mye annet stoff knyttet til gjennomføringen av og resultater fra PIRLS 2001 finner du på sidene til Boston College.