MENY

Hvordan leser minoritetsspråklige elever?

Internasjonale studier av minoritetselevers skoleprestasjoner har så langt vist at Norge har store forskjeller mellom minoritetselever og majoritetselever, og PIRLS bare forsterker dette negative bildet.

PIRLS viser at minoritetsspråklige elever i Norge kommer påfallende dårlig ut når det gjelder gjennomsnittlige lesescorer – til tross for at disse samme minoritetsspråklige elevene blant annet leser mer enn majoritetsspråklige elever i fritiden, har gått like lenge i barnehagen, rapporteres å stille med tilnærmet samme leserelaterte ferdigheter ved skolestart og har foreldre som engasjerer seg mer i forhold til barnas lesing enn majoritetsspråklige foreldre.

Denne studien er ment som et bidrag til å forstå hvordan situasjonen er når det gjelder minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i norsk skole.