MENY

Eksempeloppgaver 2001

Eksempeloppgaver fra gjennomføringen av PIRLS i 2001. Disse gir et godt innblikk i hvordan oppgavene i undersøkelsen er bygget opp.

En del av oppgavene i PIRLS-undersøkelsene benyttes flere ganger for å kunne analysere trender i elevenes kompetanse over tid. Disse oppgavene blir derfor ikke offentliggjort. Noen oppgaver frigis derimot etter hver undersøkelse. De frigitte oppgavene fra 2001-undersøkelsen finner du nedenfor.

Oppgaver:

Den vesle leirklumpen (Nynorsk - pdf-format)

Antarktis (Nynorsk - pdf-format)