MENY

Sammenhengen mellom tidlige læringsaktiviteter i hjemmet og ferdigheter på skolen ved ti års alder

Læringsaktivitetene hjemme i småbarnsalder har sammenheng med barnas prestasjoner på skolen i lesing, matte og naturfag ved ti års alder, viser funn fra TIMSS og PIRLS.

Artikkelen Preparing the ground: The importance of early learning activities at home for fourth grade student achievement har tatt utgangspunkt i spørreskjema blant foreldre og elevenes resultater i TIMSS 2011, TIMSS 2015 og PIRLS 2011. Forfatterene har undersøkt foreldre fra forskjellige utdanningsbakgrunner sin involvering i tidlige, læringsfremmende aktiviteter; forholdet mellom foreldrenes involvering og barnas senere ferdigheter på barneskolen, og forholdet mellom foreldrenes utdanningsnivå, og barnas deltakelse på skolen. Resultater fra TIMSS og PIRLS tyder på at tidlige læringsaktiviteter kan danne grunnlag for postivit utvikling på skolen i fremtiden. Tidligere forskning viser at det å etablere tidlige ferdigheter i språk og matematikk, kan hjelpe barn til å oppnå bedre resultater i senere skoleår. I deltakerlandene i PIRLS og TIMSS opplever barn fra sosialt ressurssvake hjem ofte mindre stimulerende læringsaktiviteter hjemme, og har også dårligere tilgang til barnehager og førskoler enn barn fra mer ressurssterke hjem. Tiltak som fremmer engasjementet blant foreldre, eller som legger til rette for bedre tilgang til barnehager og førskoler, vil være med på å rede grunnen for bedre skoleresultater, og kan være med på å jevne ut effekten av sosiale forskjeller, skriver forfatterne.

Les artikkelen: Meinck, S., Stancel-Piątak, A., & Verdisco, A. (2018, September) Preparing the ground: The importance of early learning activities at home for fourth grade student achievement. IEA Compass: Briefs in Education No. 3. Amsterdam, The Netherlands: IEA.