MENY

Ressurser i hjemmet er viktigere enn språk for minoritesspråklige elevers lesing

Hvilket språk elevene bruker hjemme, har liten sammenheng med leseutviklingen deres. Læringsfremmende ressurser i hjemmet, som foreldres utdanning og tilgang på bøker, er mer avgjørende, viser en studie fra PIRLS

Studien er publisert i artikkelen The impact of Home Language and Home Resources on Reading Achievement in ten-year-olds in Norway, PIRLS 2016 av Olaug Strand og Knut Schwippert, i Nordic Journal of Literacy Research.

Les hele artikkelen i NJLR.