MENY

PIRLS 2021 blir heldigital

Når leseundersøkelsen PIRLS gjennomføres i Norge for femte gang i 2021, blir det første gang i heldigital versjon.

Hender på tastatur. Arbeidet fortsetter med å planlegge PIRLS 2021, som blir i heldigital versjon for første gang.

PIRLS består av både litterære tekster og informasjonstekster, med tilhørende oppgaver. I tillegg besvarer elever, lærere, rektorer og foreldre spørreskjemaer om forhold som har betydning for elevenes utvikling av leseferdigheter.

I 2016 ble tilleggsprøven ePIRLS, som undersøker leseferdigheter når elevene leser på nettet, gjennomført for første gang. Mens den vanlige PIRLS-prøven tidligere har bestått av lesehefter og blitt besvart med penn og papir, vil elevene jobbe med både PIRLS og ePIRLS i det samme digitale universet i 2021.

– Det er frivillig om de 60 landene som deltar i PIRLS vil gå for den digitale eller den tradisjonelle løsningen. For Norge er det naturlig å gå for en heldigital versjon. Det jobbes nå med å utvikle løsninger som er tilpasset formålet, og vi trekker lærdom fra ePIRLS 2016 når vi forbereder en prøve som skal være god å gjennomføre for elevene, sier prosjektleder Åse Kari H. Wagner for PIRLS i Norge.

PIRLS piloteres i 2020

Sammen med resten av den norske PIRLS-delegasjonen var Wagner nylig i Roma på ett av til sammen ni internasjonale møter for alle de nasjonale koordinatorene i PIRLS.

For selv om PIRLS har eksistert i 20 år, er det før hver runde en stor jobb å sørge for at prøvene blir så gode som mulig. PIRLS blir stadig utviklet og forbedret, både når det kommer til innhold og praktisk gjennomføring, og de blir ofte brukt som modell for nasjonale tester.


F.v. Olaug Strand, Åse Kari H. Wagner og Johanne B. Hovig representerte Norge under møtet i Roma i mai.

De internasjonale møtene er viktige møteplasser når deltakerlandene skal enes om tekster og spørsmål, og for å gå igjennom tekniske og praktiske detaljer. Men vel så viktig er det at prøvene testes ut i praksis. For å sikre at PIRLS 2021 fungerer optimalt, skal rundt 150 norske skoler pilotere prøvene i mars 2020.

– Denne pilotrunden er veldig viktig. Det er her vi tester leseheftene med spørsmål og spørreskjema til elever, foreldre, lærere og rektorer. Denne gang er piloteringen ekstra viktig, siden PIRLS 2021 blir heldigital. Det er helt avgjørende å teste ut den digitale plattformen, skolenes utstyr og alt annet som skal til for at gjennomføringen skal bli vellykket, sier Wagner.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Getty og Åse Kari H. Wagner

Les også: 

En utfordrende jobb å finne tekster til tiåringer over hele verden 300 000 tiåringer i 60 land og fra en rekke forskjellige kulturer og språk skal gjennomføre PIRLS 2021. Det krever mye å finne tekster som fungerer for alle.