MENY

Les artikkelsamlingen om PIRLS 2016

Artikkelsamlingen Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv ser nærmere på PIRLS-resultatene og presenterer analyser av disse, primært sett med norske og nordiske øyne. Artikkelen kan leses eller lastes ned gratis fra Universitetsforlaget.

På Universitetsforlagets digitale portal Idunn.no kan du lese eller laste ned artikkelsamlingen Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv (Egil Gabrielsen (red.))

Til sammen 16 fagpersoner med tilknytning til Lesesenteret er forfattere av de tolv artiklene som utgjør boken. I artiklene ser forfatterne nærmere på PIRLS-resultatene og presenterer analyser av disse, primært sett med norske og nordiske øyne.

Boken inneholder en gjennomgang av teori- og metodegrunnlaget som gjelder for PIRLS, og beskriver gjennomføringen av PIRLS 2016 i Norge. Boken viser også hovedresultatene i PIRLS og ePIRLS. I tillegg er det artikler om språklig og kulturelt mangfold, ordlesingsferdigheter, informasjon gitt av lærerne, sammenhenger mellom leseferdigheter og skolemiljø, elever som strever med lesing, lesestrategier, kjønnsforskjeller, aldersforskjeller og PIRLS-resultatene i lys av det norske idealet om enhetsskolen. 

Last ned boken gratis her.