MENY

Elevers holdning til lesing er i endring

Elever har dårligere holdning til lesing nå enn før, viser funn fra PIRLS.

Trendresultater PIRLS viser en nedgang i elever og foreldres holdninger til lesing fra 2001 til 2016. Lærere og utdanningsmyndigheter bør legge merke til disse fallende trendene i leseholdninger, mener IEA. Du kan lese mer om funnene i Troubling trends: an international decline in attitudes toward reading (pdf)

iea compass