MENY

Contextual aspects of text organization (CATO)

Forskerne i CATO har blant annet undersøkt hvordan og i hvilken grad kunnskap om skriveratferd kan gjøre stavekontroll/teknologisk skrivehjelp mer funksjonell.

(Prosjektet er avsluttet.)
Sentrale spørsmål i CATO har vært: Når er skrivere mest mottakelige for tilbakemelding fra en stavekontroll? Hvor mye tilbakemelding kan skrivere med ulike forutsetninger gjøre seg nytte av? Skrivestøtte har særlig fokusert på automatisk korreksjon av skrivefeil, men lite på flyt i skriveprosessen.

Forskergruppen har også søkt å utvikle en kontekstsensitiv skrivestøtte gjennom å finne og bruke relevante lingvistiske mønstre og utforske noen faktorer for forbedring av brukervennlighet i kontekstsensitive systemer for tekstproduksjon.

Forskergruppen har hatt som mål å støtte og stimulere tekstproduksjon for grupper av skrivere som strever med mestring av skrift. I dette arbeidet utnyttet forskergruppen norske tekstressurser som AVIS-korpuset (et stort korpus av samtidige avistekster på norsk) og ASK- og ASKELADDEN-korpuset (andrespråkskorpus på norsk). Evaluering av resultatene har foregått med brukerrapporterting så vel som med eye-tracking og key-logging.

Prosjektleder: Christer Johansson, Universitetet i Bergen