MENY

Ofte stilte spørsmål om utprøvingen av Adaptvurders leseprøve

baby med spørsmålstegn rundt seg

Hvorfor er utprøvingen nødvendig?

For å kunne lage en adaptiv leseprøve er vi nødt til å vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer. Denne informasjonen er nødvendig for å vite hvilke oppgaver en elev skal få i den endelige prøven. Der vil elevens ferdighetsnivå kalkuleres fortløpende, og eleven vil til enhver tid få den oppgaven som passer best til sitt nivå.

For å få vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer må oppgavene prøves ut på et stort antall elever, i flere omganger.

Er prøven adaptiv?

Den endelige prøven vil være adaptiv, men utprøvingen er ikke adaptiv. For å kunne lage en adaptiv prøve må vi først vite hvor vanskelig hver oppgave er og hvor godt den fungerer, og dette er formålet med utprøvingen.

Dermed vil elevene som deltar i utprøvingen oppleve at noen oppgaver er altfor vanskelige, mens andre er altfor lette. Det er viktig at lærer kommuniserer dette til elevene i forkant av utprøvingen.

Hvorfor får vi ikke resultatene fra våre elever?

Resultatene fra utprøvingen vil gi oss verdifull informasjon om hvordan oppgavene fungerer, men informasjonen som kommer frem om elevens nivå vil være usikker siden oppgavene ikke er kvalitetssikret på forhånd. Det er derfor ikke forsvarlig å bruke denne informasjonen pedagogisk.

Hva er forskjellen på utprøving og pilot?

Disse to begrepene brukes om det samme: utprøving av oppgaver som del av utviklingen av den endelige prøven.

Når vil den endelige prøven være ferdig?

Den endelige prøven skal være ferdig i 2022.

Hva har vi igjen for å være med?

Først og fremst at dere bidrar til utviklingen av et flott vurderingsverktøy som både vil gi en mer presis vurdering og en bedre prøveopplevelse for elevene fordi de får oppgaver tilpasset sitt nivå. Dette vil komme fremtidige elever ved deres skole til gode.

Som takk for deltagelsen vil dere også få et undervisningsopplegg fra Lesesenteret.