MENY

Til deltakerskolene

Mange skoler over hele landet deltar i februar og mars i den andre utprøvingen av leseprøvene i Adaptvurder.

Gutt og jente jobber på hver sin pc i klasserom Det er viktig å prøve ut leseprøvene for å sikre at de fungerer godt. Skolene er en viktig samarbeidspartner i dette. (Foto: Getty)

For at leseprøvene i Adaptvurder skal fungere godt for elever og lærere som skal ta dem i bruk, er det nødvendig å prøve dem ut underveis i prosessen med å utvikle prøvene. Over 3000 elever fra hele landet deltar i februar og mars 2020 i dette viktige arbeidet. Vi er svært takknemlige for at skolene deltar i dette viktige arbeidet.

Denne utprøvingen av leseprøvene i Adaptvurder består av to delprøver: en delprøve i ordlesing og vokabular og en delprøve i leseforståelse. Det samles ikke inn personopplysninger om elevene i denne utprøvingen.

I den første utprøvingen i oktober og november 2019 testet vi ut et stort antall oppgaver. På bakgrunn av resultatene gjorde vi endringer i en del av oppgavene. Hensikten med denne andre utprøvingen er å endelig kalibrere alle oppgavene, det vil si fastsette hvordan de fungerer og hvor vanskelige de er. Dette vil igjen gjøre det mulig å iverksette en adaptiv utprøving i februar 2021, hvor prøven er så lik som mulig den endelige prøven.

Formålet med adaptive prøver er at de skal kunne gi presis informasjon om alle elever uansett ferdighetsnivå. De vil dermed fungere som en god støtte for lærerne i arbeidet med å tilpasse opplæringen for elevene. I tillegg vil prøvene kunne gi en bedre vurderingssituasjon for elevene enn tradisjonelle prøver. Elever som strever med lesing vil oppleve å gjennomføre prøver hvor de mestrer flere oppgaver, mens elever med gode leseferdigheter vil oppleve at også de utfordres.

Datoer og instruksjoner vil formidles til skolene som skal delta i utprøvingen. Det er læreren som leder gjennomføringen av prøvene på skolen. 

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Arild Michel Bakken ved Lesesenteret.