FORKOMMUNE – Forskning og innovasjon i kommunesektoren

FORKOMMUNE finansierer forskning som utløser innovasjon i kommuner og fylkeskommuner. Et sentralt aspekt er å øke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og kommunesektoren for å utvikle og realisere mer innovasjon.

Forskningsrådet logo

ADAPTVURDER ble tildelt midler i den første runden av Programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) i Norges forskningsråd. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. 8 prosjekter fikk tildeling. Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre har lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.

Les mer om FORKOMMUNE hos Norges forskningsråd