Forskningsprosjekter ved Lesesenteret

Lesesenteret er et forskningssenter ved Universitetet i Stavanger. Senteret er ansvarlig for en rekke store forskningsprosjekter knyttet til lesing og leseopplæring hos barn, ungdom og voksne, i alle deler av utdanningssystemet.

Lesesenteret driver forskning innenfor områdene lesing og literacy; skriving; språkutvikling og språkstimulering, prøver og prøveutvikling.

Senteret har en rekke ganger blitt tildelt sentrale forskningsmidler og er ansvarlig for flere store prosjekter.

Våre forskere jobber i tett samarbeid med andre forskere og miljøer ved Universitetet i Stavanger og andre norske og internasjonale forskningsmiljøer.

Det er rom for både grunnforskning og anvendt forskning ved Lesesenteret. Med vår nære kontakt til praksisfeltet har forskningen ved senteret en klar praksisforankring.

Alle forskningsprosjekt ved senteret er organisert innenfor våre programområder for forskning.

I tillegg til de store forskningsprosjektene er det også ulike doktorgradsprosjekt og mastergradsoppgaver knyttet til senteret.

Lærer og elev