MENY

Misvisende om Two Teachers-prosjektet

Stavanger Aftenblad (03.09.2016): Lesesenterets forskningsprosjekt er ikke politisk styrt, men preget av åpenhet. Den undersøker ulike måter å utnytte økt lærertetthet på.

Les debattsvar i Stavanger Aftenblad.