MENY

Two teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

Hva betyr lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål som har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, men hvor forskningen spriker i forskjellige retninger. Two Teachers er ett av to store forskningsprosjekter som skal undersøke effekten av økt lærertetthet for norske elever.

Elev og lærer ved pulten Two teachers ser på effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Stortinget har bevilget opp mot 400 millioner kroner til nye lærerstillinger, og 50 millioner kroner til å forske på effekten av økt lærertetthet i to store forskningsprosjekter: Two Teachers ledes av Lesesenteret og skal se på effekten av økt lærertetthet i leseundervisningen. I tillegg skal Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøke effekten av smågruppeundervisningen i matematikk.

Two Teachers ledes av professor Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret. 28 millioner av midlene fra NFR går direkte til forskningsprosjektet, mens 132 millioner kroner går til lærerressurser ved 150 deltakerskoler i utvalgte fylker og kommuner. Lesesenteret gjennomføre prosjektet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS, i tillegg til norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Ekstra lærere alene er ikke nok

– De siste årene har det blitt bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil ikke nødvendigvis føre til at elevene lærer veldig mye mer. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning, sier Solheim.

– Er det nok med ressurser? Blir effekten større dersom den kombineres med kompetanseheving på den enkelte skole? Og kan vi utnytte det å ha flere lærere enda mer effektivt ved å kombinere både ressurser, kunnskap og bestemte måter å differensiere undervisningen på? Målet er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene. Dette er blant det vi ønsker å finne ut mer av.

Les mer om forskningen ved Lesesenteret