MENY

Viktig informasjon til Two Teachers-skolene

Two Teachers er de neste ukene i gang med kartlegging av alle førsteklassingene som skal være med i studien. For at dette arbeidet skal gjennomføres på en god måte, er det noen viktige ting samarbeidsskolene må merke seg.

Gutt leser med kvinnelig lærer. 65 forskningsassistenter i Two Teachers er på skolebesøk de neste ukene. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Nå er vi i gang! På noen skoler er kartleggingen allerede begynt, mens andre vil få besøk av Two Teachers-kartleggere de nærmeste ukene.

Alle kartleggerne har gått igjennom grundig opplæring og sertifisering for å være så forberedt som mulig til denne viktige oppgaven. For at de skal kunne gjennomføre jobben på en god måte, er det noen viktige punkt deltakerskolene må være kjent med. Er det noen spørsmål knyttet til disse, kan dere ta kontakt med Karoline H. Høibo eller Joachim K. Andersen i Two Teachers.

Legg merke til dato for skolebesøk

Dere skal ha fått tilsendt en reiserute med dato for når forskningsassistentene kommer til deres skole. Som regel vil det være to forskningsassistenter på hver skole.

Vær klar over at det kan forekomme endringer og forskyvinger – selv om vi forsøker å holde planen, kan det være noe uforutsett som dukker opp. Vi tar i så fall direkte kontakt med skolen det gjelder.

Hvis noen barn er syke eller vekkreist mens forskningsassistentene er hos dere, kan det bli aktuelt med en «oppsamlingsdag» senere i kartleggingsperioden. Dette vil i tilfelle forskningsassistentene holde rede på.

Hold kontakt med forskningsassistentene

I kartleggingsperioden er det forskningsassistentene som vil holde kontakten med dere. De vil ringe dere dagen(e) før og avtale nærmere for klokkeslett, parkering o.l.

Dere må naturligvis kontakte oss på Lesesenteret hvis dere har noen spørsmål, eller vi kan sette dere i kontakt med assistentene som skal besøke dere.

Forbered internettilgang for forskningsassistentene

Forskningsassistentene har behov for internettilkobling når de er hos dere. Hver dag etter en kartlegging skal dataene lastes opp fra nettbrettene de har med seg. Vær vennlig å innhent nødvendig påloggingsinformasjon til dem.

Forbered to grupperom

Ha to grupperom tilgjengelig i nærheten av klasserommet.

Forskningsassistentene vil ta ut elevene én og én, og hver gjennomføring tar cirka 25-40 minutter.

Vi ønsker dere lykke til, og ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe.