MENY

Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers

Lærernormen fra høsten fører til at tiltaksperioden i Two Teachers avsluttes etter dette skoleåret. Men forskningen fortsetter.

Two Teachers Tiltaksperioden i Two Teachers avsluttes til våren, men datainnsamlingen vil fortsette som planlagt. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Høsten 2018 vedtok Stortinget at det skal innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Dette vedtaket fører justeringer av tiltakene i Two Teachers fra høsten 2018.

Den viktigste endringen er at tiltaksperioden i Two Teachers vil justeres ned fra fire til to år, og bli avsluttet etter inneværende skoleår. For deltakerskolene betyr dette at tilskuddet til ekstra lærer i tiltaksklassen faller bort fra og med høsten 2018. Skolene er heller ikke forpliktet til å følge føringene for lese- og skriveopplæring som lå i prosjektet.

Denne justeringen betyr imidlertid ikke at forskningsprosjektet avsluttes. Datainnsamlingene vil fortsette som planlagt de kommende årene. Takket være skolene og elevenes deltakelse i to år med tiltak, har vi mye viktig kunnskap. Forskerne vil kunne undersøke kort- og langtidseffekten av to år med økt lærertetthet og skolebasert kompetanseutvikling knyttet til lese- og skriveopplæringen.

Skolene vil bli kompensert for tiden som blir brukt til datainnsamling. Omfanget av kompensasjonen er foreløpig ikke bestemt.

Two Teachers ønsker å rette en takk til deltakerskolene, elever og foresatte for at dere er med på dette viktige forskningsprosjektet.

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: twoteachers@uis.no

Les mer om lærernormen på Utdanningsdirektoratets nettsider.