MENY

Hvorfor "Two Teachers"?

Two Teachers er et internasjonalt forskningsprosjekt, og da er det også naturlig at studien har fått et engelsk navn.

Tre jenter leser. Two Teachers undersøker effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen, og har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Two Teachers er en studie av effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen. Two Teachers ledes av Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, og det er norske elever som deltar.  

Naturlig med engelsk navn
Studien gjennomføres i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelhøgskolen ved UiS, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Texas A&M University og University of Jyväskylä i Finland.

Siden dette er et prosjekt som står i en internasjonal sammenheng og har internasjonale samarbeidspartnere, er det altså naturlig å også ha et engelsk navn.

Internasjonal interesse
Det er aldri tidligere gjennomført en lignende studie av lærertetthet, og prosjektet har vakt stor interesse i utlandet. Betydningen av lærertetthet er et tema som er høyaktuelt i mange land, og som belyses av lærere, politikere og utdanningsmyndigheter over hele verden.

Lesesenteret vant forskningsmidlene i skarp konkurranse med andre store forskningsmiljøer, takket være mange års solid satsing på forskning i kombinasjon med utviklingsarbeid. Å lede denne studien er med på å styrke vår posisjon som forskningssenter, både i Norge og internasjonalt.

All informasjon om Two teachers vil allikevel selvsagt være på norsk, og alle som vil lese mer om dette prosjektet, er velkommen til å følge oss på Facebook.