MENY

Sammenhengen mellom leseaktiviteter i hjemmet og leseferdighet

Erfaringer med språk som starter i tidlig barndom vil være med på å fremme taleferdighet og å gi en vekst i ordforråd. Noe som igjen vil være med på å legge grunnlaget for senere leseferdighet. Leseferdighet vil utvikles gjennom et samspill mellom barnet selv og omgivelsene. I sin masteroppgave har Vibeke Bergersen sett på sammenhengen mellom leserelaterte aktiviteter i hjemmet og barns leserelaterte ferdigheter ved skolestart.

Poster - Vibeke Bergersen

Last ned poster (pdf).