MENY

Motivasjonelle faktorer i tilknytning til tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lesevansker

Bente R. Walgermo ser i sitt PhD-prosjekt nærmere på motiverende aspekter ved tidlig intervensjon i begynneropplæringen, og på hvilken måte man gjennom tidlig innsats best kan redusere forekomsten av lese- og skrivevansker.

Poster - Bente Walgermo

Last ned poster (pdf).