MENY

Kva meinar lærarane må til for å lukkast med tidleg innsats?

Kva er det som må til for å lukkast med tidleg innsats retta mot elevar som står i fare for å utvikle lese- og skrivevanskar? Heidi Anita Husveg har i si masteroppgåve søkt å finna nokre felles faktorar som er viktige å fokusere på i arbeidet med å få alle elevane tidleg på sporet av leseopplæringa.

Poster - Heidi Anita

Last ned poster (pdf).