MENY

Hvilke elever bekymrer lærere seg for?

Som en del av På sporet-prosjektet skal det utvikles et verktøy som tidlig i utdanningsløpet kan hjelpe lærere til å identifisere elever som kan stå i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. I sin masteroppgave har Inga Kjerstin Birkedal ønsket å finne ut om lærere har behov for et ekstra kartleggingsverktøy, eller om de selv klarer å identifisere elever i faresonen i starten av 1. trinn.

Poster - Inga Kjerstin

Last ned poster (pdf).