MENY

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT

På sporet-prosjektet finansieres blant annet av FINNUT, som er et program i Forskningsrådet (Norges forskningsråd). Forskningsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. FINNUT står for forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

Posteren er laget til formidling om prosjekter finansiert av FINNUT. Den gir en god oversikt over På sporets mål, bakgrunn, forskningsspørsmål, metode og samfunnsrelevans.

Poster Finnut

Last ned poster (pdf).