MENY

Bokstavkunnskap, fonologisk bevissthet og leseforståelse

Zahra Esmaeeli ønsker gjennom sitt ph.d.-prosjekt å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom utvikling av leseferdighet og om en blir eksponert for lesing og bøker hjemme. Hun tar utganspunkt i barnas bokstavkunnskap, fonologiske bevissthet og leseforståelse.

Poster - Zahra

Last ned poster (pdf).