MENY

Bokstavinnlæring og metodevalg i norske skoler

I sin masteroppgave viser Ann Elin Rasmussen at det er et stort sprik mellom hva forskningen anbefaler og praksis i de fleste norske skoler når det gjelder begynneropplæringen. Selv om forskning anbefaler å lære elevene mer enn en bokstav i uka svarer 78,3% av lærerne at de lærer maks en bokstav i uka, mens 17,7% svarer at de lærer maks to bokstaver i uka.

Poster - Ann Elin Rasmussen

Last ned poster (pdf).