MENY

Publisering og formidling av På sporet

På sporet vil resultere i både vitenskapelige publikasjoner og konkrete verktøy til bruk i skolen.

Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Prosjektet skal også resultere i to doktoravhandlinger og flere masteroppgaver.

Prosjektet vil også delta med innlegg på flere vitenskapelige konferanser, først Skriv!Les! som er en Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy i Stavanger 18.-20. mai 2015.

Et av målene med prosjektet er å utvikle verktøy som lærere på barnetrinnet kan bruke for å identifisere elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. I tillegg ønsker vi å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg for denne elevgruppen.

På sporet blir ledet fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Som nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har vi en velutviklet infrastruktur for å formidle forskningsresultater og materiell til praksisfeltet. På sporet vil benytte seg av Lesesenterets eksisterende kanaler for å spre sine resultater til skoler og lærere.

Jente som løser leseoppgaver på nettbrett