MENY

Flere elever skal få tidlig hjelp - færre vil trenge spesialundervisning

Stavanger Aftenblad (15.08.18): På Buggeland skole har alle klassene to kontaktlærere. En viktig fleksibilitet for å kunne oppfylle det nye kravet i opplæringsloven om intensiv opplæring, mener forsker ved UiS.

Les saken i Stavanger Aftenblad.