MENY

Identifisering av risikoelever

Forskerne identifiserte elever i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker på bakgrunn av individuell kartlegging av samtlige 1171 elever på 1. trinn. Kartleggingen foregikk like etter skolestart høsten 2014, og ble gjort individuelt ved hjelp av nettbrett.

Elevene fikk oppgaver knyttet til følgende områder:

  1. Interesse for lesing
  2. Bokstavkunnskap
  3. Framlydsanalyse
  4. Rytme
  5. Lese ord
  6. RAN (hurtig benevning av kjente objekter)
  7. Tallhukommelse
  8. Vokabular
  9. Fonologisk syntese
  10. Stave ord

I tillegg fikk vi bakgrunnsinformasjon om elevene gjennom spørreskjema til foreldrene, der det blant annet ble spurt om barnets språk, lese- og skrivevansker i familien og interesse for lesing/bøker. Informasjon om lesevansker i familien og testene i bokstavkunnskap, framlydsanalyse, fonologisk syntese og RAN ble brukt som grunnlag for å identifisere risikoelevene.