MENY

GraphoGame

Et av lesespillene i studien er en nyutviklet, norsk versjon av en finsk læringsplattform, kalt GraphoGame.

GraphoGame er utviklet av et ledende forskningsmiljø ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, i samarbeid med et nettverk av internasjonale leseforskere.

Ved å spille GraphoGame, lærer barna først å koble bokstav og bokstavlyd. Gjennom en rekke nivåer, går de gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord. GraphoGame er dynamisk og tilpasser vanskegraden til det enkelte barn.

Gjennom tilpasning og positive tilbakemeldinger kan spillet motivere barnet til å spille så lenge at det får nok repetisjoner til å oppnå læring.