MENY

Vil bringe dysleksiforskningen videre

Verdensledende forskere på dysleksi møttes forrige uke ved Lesesenteret til workshopen Learning and Dyslexia.

Deltakere fra University of Oxford, Sheffield University, Brock University, University of Helsinki, University of Cyprus, City University of London, University of Jyväskylä, Aston University, NTNU og Universitetet i Bergen møtte forskere fra På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Formålet med workshopen var å se på hvordan man kan benytte datamateriale fra blant annet På Sporet-prosjektet til å få nye forståelser av dysleksi og bringe dysleksiforskningen videre.

– Dette var et viktig møte i en tid der det er behov for å bringe dysleksiforskningen videre. Professor Finn Egil Tønnessen vakte engasjement og interesse med sitt innlegg om hvordan vi skal definere lesing for å få ny forståelse av hva dysleksi er. I hundre år har dysleksiforskning stort sett handlet om fonologisk bevissthet. Nå ser vi at læringsprosessen til dyslektikere får stadig mer oppmerksomhet, sier professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret.

Les også: Can We Read Letters? Reflections on Fundamental Issues in Reading and Dyslexia Research.

Vibeke Rønneberg er doktorgradsstudent ved Lesesenteret.
– Workshopen brakte på bane flere alternative syn på hva dysleksi er. Kan vi snakke om én dysleksi, eller handler dette om flere forskjellige typer? Store og grunnleggende spørsmål ble diskutert, og dette blir interessant å følge videre, sier hun.
– Oppslutningen om forskningen som foregår på Lesesenteret, i På Sporet-prosjektet, viser at det vi jobber med er høyst relevant, også i en internasjonal sammenheng, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret.

Tekst: Elisabeth Rongved, Lesesenteret