MENY

På Sporet-funn presenteres for internasjonale forskere

Forskerne i På Sporet presenterer noen av sine funn under The British Dyslexia Associations 10. internasjonale konferanse denne uken.

British Dyslexia Association sin 10. internasjonale konferanse arrangeres 10.–12. mars i Oxford.
– Dette er en viktig møteplass for dysleksiforskere. Konferansen er en sentral arena for å presentere og diskutere nye forskningsresultater, på tvers av utdanningssystem og ortografi, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret. Solheim er tilstede på konferansen sammen med kollegaer fra På Sporet-prosjektet. Forskerne fra Lesesenteret legger frem tre presentasjoner under konferansen:
 
Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start.

(Zahra Esmaeli, Kjersti Lundetræ & Fiona Kyle)
Det er velkjent at problemer med lesing er arvelig, men forskning viser også at faktorer innen miljø og demografi også gir viktig og meningsfull innsikt i utviklingen av barns tidlige leseferdigheter. Denne studien ser på betydningen av lesemiljøet i hjemmet, foreldrenes utdanningsnivå, kjønn og antall år i barnehage hos barn med og uten arvelig risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Studien viser at barn som var i risikosonen for å arve lese- og skrivevansker hadde lavere ferdigheter enn andre barn. Hjemmene til barn som ikke kom fra familier med lese- og skrivevansker hadde også rikere lesemiljø.
 
Motivation for reading at school entry – an inquiry of poor emergent readers and their peers

(Bente R. Walgermo, Jan C. Frijters & Oddny J. Solheim)
Barns motivasjon for lesing har betydning for leseutviklingen. Denne studien ser på barns tro på egne leseferdigheter og interessen for lesing i tillegg til tidlige leseferdigheter blant barn i begynnelsen av første klasse. Målet var å undersøke hvorvidt det er forskjeller i motivasjon for lesing mellom barn med gode og svake tidlige leseferdigheter.
Undersøkelsen viste at barn i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker hadde lavere tro på egne leseferdigheter enn andre barn. Analysene viste at interessen for lese- og skriveaktiviteter modererte sammenhengen mellom tidlige leseferdigheter og troen på egne ferdigheter for elever med svake leseferdigheter. Dette antyder at interesse for lese- og skriveaktiviteter kan fungere som en beskyttelsesfaktor når det gjelder troen på egne ferdigheter ved skolestart.
 
Rhythmic timing at school entry as a predictor of poor word reading and spelling at end of grade 1
(Kjersti Lundetræ, Jenny Thomson, Per Henning Uppstad & Oddny Judith Solheim)
Det viser seg å være en sammenheng mellom rytmesans og dysleksi. I denne studien ba man en gruppe seksåringer gjennomføre noen rytme-oppgaver da de begynte i første klasse. Ved slutten av skoleåret sammenlignet man resultatene på denne testen med de samme elevenes nivå på lesing og skriving. Det viste seg at de elevene som hadde hatt lavest resultat på rytme-oppgavene, også var signifikant dårligere til å lese og stave, sammenlignet med gjennomsnittsgruppen. Dette betyr at man på en enkel måte kan oppdage hvilke elever som er i risikosonen for lesing og skriving på et tidlig stadium.

Av Elisabeth Rongved

Bente Rigmor Walgermo presenterer BDA

Ph.D.-stipendiat Bente Rigmor Walgermo under sin presentasjon for BDAs konferanse i Oxford.