MENY

Norske forskere samles om overgangen fra barnehage til skole

Overgangen barnehage/skole er et uttalt satsingsområde for Kunnskapsdepartementet, og viktigheten av tidlig innsats har fått mye oppmerksomhet. Nå samles norske forskere for å dele kunnskap om norske barns språk og språkavvik.

Forskerne fra Lesesenterets På Sporet-prosjekt møter denne uken forskerkolleger fra hele Norge på samlingen "Språknett" på Os i Hordaland. Forskningen pa? barns språk og språkavvik har tradisjonelt vært dominert av studier fra engelske spra?kkulturer, men ulike norske forskningsmiljøer arbeider nå med dette. Det er stor enighet om at kunnskap om norske barns spra?k og spra?kavvik er grunnleggende for hvilke tiltak barnehager og skoler skal sette i verk. Engelskspra?klige studier er ikke automatisk overførbare til norske forhold pa? grunn av forskjeller i spra?ktypologi og kultur. Dette gjelder ogsa? studier av barn som ikke har norsk som førstespra?k.

– Det er behov for nettverksbygging i Norge pa? dette feltet, og derfor ønsker vi a? skape en møteplass for flere miljøer som ellers ikke har utstrakt samarbeid, sier Oddny Judith Solheim i På Sporet-prosjektet.