MENY

Norske forskere samles om overgangen fra barnehage til skole

Overgangen barnehage/skole er et uttalt satsingsområde for Kunnskapsdepartementet, og viktigheten av tidlig innsats har fått mye oppmerksomhet. Nå samles norske forskere for å dele kunnskap om norske barns språk og språkavvik.

Forskerne fra Lesesenterets På Sporet-prosjekt møter denne uken forskerkolleger fra hele Norge på samlingen "Språknett" på Os i Hordaland. Forskningen på barns språk og språkavvik har tradisjonelt vært dominert av studier fra engelske språkkulturer, men ulike norske forskningsmiljøer arbeider nå med dette. Det er stor enighet om at kunnskap om norske barns språk og språkavvik er grunnleggende for hvilke tiltak barnehager og skoler skal sette i verk. Engelskspråklige studier er ikke automatisk overførbare til norske forhold på grunn av forskjeller i språktypologi og kultur. Dette gjelder også studier av barn som ikke har norsk som førstespråk.

– Det er behov for nettverksbygging i Norge på dette feltet, og derfor ønsker vi å skape en møteplass for flere miljøer som ellers ikke har utstrakt samarbeid, sier Oddny Judith Solheim i På Sporet-prosjektet.