MENY

Fra tradisjon til forskningsbasert praksis i begynneropplæringen

UiS arrangerte 3. februar Utdanningskonferansen 2015 der fokus var skole og barnehage. Professor Per Henning Uppstad presenterte På sporet-prosjektet som et initiativ til å gå fra tradisjon til forskningsbasert praksis i begynneropplæringen.

På sporet er et intervensjonsprosjekt der intervensjonen – altså opplegget som prøves ut - tar utgangspunkt i den beste forskningen vi har tilgjengelig på området. Tiltakene prøves så ut i en norsk skolekontekst med siktemål om å redusere andelen elever som utvikler lesevansker. Uppstad fremhevet at intervensjonen i særlig grad undersøker utfordringer som også lærere har pekt ut, slik som spørsmål om hvordan organisere tidlige tiltak og hvilket innhold de skal ha. 

Per Henning Uppstad