MENY

FINNUT-midler til Lesesenteret

Prosjektene På sporet og Respons har begge gått gjennom Forskningsrådets nåløye for finansiering, og er tildelt til sammen ca 14 millioner FINNUT-kroner. FINNUT er Forskningsrådets nye storsatsing på utdanningsforskning.

Gjennom FINNUT-programmet har Forskningsrådet tildelt 161 millioner kroner til 21 prosjekter innenfor utdanningsforskning. 4 av de støtteverdige prosjektene er UiS-prosjekter, og 2 av dem er altså initiert og ledet fra Lesesenteret.

På sporet

På sporet-prosjektet fokuserer på tidlig innsats og lese- og skrivevansker. I Norge bruker vi svært mye ressurser på spesialundervisning langt oppe i årstrinnene og mindre på de første årene. Dette innebærer at norske lærere i større grad arbeider med vanskene etter at de har oppstått, i stedet for å forebygge dem. Det går ofte altfor lang tid før barn som sliter med lesing blir fanget opp og får den hjelpen de trenger. Dette skjer til tross for at vi har kunnskap  - fra land som vi kan sammenlikne oss med - om at tidlig innsats gir bedre resultater enn tiltak seinere i skoleløpet.

Gjennom På sporet-prosjektet vil vi få kunnskap om effektiv undervisning for å forebygge lese- og skrivevansker samt konkrete vertøy til lærere. Målet er at forskningsbasert kunnskap fulgt av konkrete verktøy vil bidra til at færre norske elever får problemer med lesing og læring.

I løpet av skoleåret 2013-2014 gjennomføres det et forprosjekt hvor det blir utviklet måleinstrument, innhold til intervensjon. Det er inngått samarbeidsavtaler med skoler i Sandnes, Stavanger og Klepp som skal delta i prosjektet.

På sporet ble tildelt 6,5 millioner kroner.

Respons

Digitalisering av skolen skjer raskt, og det skjer akkurat nå. Respons er et tverrfaglig prosjekt med fokus på pedagogisk praksis og kompetanseutvikling i det digitaliserte klasserom. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om literacypraksiser i teknologirike klasserom, der en har mulighet til å endre vilkårene for tilgang til skrifta gjennom bruk av ulike teknologier for skrift. Prosjektet ser blant annet på hvordan lærere og elever jobber responsivt og prosessuelt med tekst gjennom bruk av nettbrett i undervisingen, og søker å hente inn data gjennom analyser av tekster, observasjon av klasseromsaktiviteter og literacypraksiser og -hendelser og intervju.

Responsprosjektet er tildelt 7 millioner kroner.

Både På sporet og Respons er praksisnære prosjekt som vil være svært viktige også for Lesesenterets arbeid som nasjonalt senter for leseopplæring.

Mange sterke søknader
Totalt kom det inn 159 søknader, og programstyreleder for FINNUT, Elaine Munthe, understreker at mange av disse var sterke kandiatar. Hun fremhever at prosjektene som har fått tildelinger har god spredning når det gjelder utdanningsnivå og temaområde.

- Porteføljen består av prosjekter i hele spekteret fra barnehageforskning til voksnes læring. Mange sentrale problemstilling kommer opp, og det er gjennomgående svært høy kvalitet på prosjektene vi har innvilget, sier Munthe til Forskningsrådets nettsider.

Jente balanserer bok på hodet

Målet med På sporet er at færre norske elever får problemer med lesing og læring.