MENY

50 %-seminar ved ph.d-kandidat Bente Rigmor Walgermo

Mandag 29. februar holdt Bente Rigmor Walgermo 50 % -seminar i sin ph.d.utdanning. Arbeidstittel på avhandlingen er "Motivasjon for lesing det første året på skolen".

Walgermo er ph.d.-kandidat på programmet i utdanningsvitenskap.

Motivasjon spiller en viktig rolle for utvikling av elevers leseferdighet. Forskning viser at elever som opplever nederlag i leseopplæringen ofte allerede i løpet av det første året på skolen begynner å miste motivasjon for lesing og leserelaterte aktiviteter.

Dette doktorgradsprosjektet søker å undersøke motivasjon for lesing ved skolestart for elever med ulike nivå av tidlige leseferdigheter. I tillegg vil det undersøkes hvorvidt tidlig literacy intervensjon kan bidra til å opprettholde svake leseres motivasjon gjennom det første året på skolen.

Kommentator:              Professor Edvin Bru, UiS
Hovedveileder:             Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim, UiS
Medveileder:                Professor Finn Egil Tønnessen, UiS og professor Jan Frijters, Brock University