Forskningskonferanser ved Lesesenteret

Lesesenteret arrangerer og er medarrangør i en rekke forskningskonferanser.

I menyen til venstre finner du informasjon om kommende forskningskonferanser ved Lesesenteret. 

For mer informasjon, kontakt oss på e-post: lesesenteret@uis.no.

Følg oss gjerne på Facebook for å holde deg løpende orientert om våre kommende arrangementer

Forskningskonferanser ved Lesesenteret