MENY

Stavangerprosjektet fortsetter

Over 1000 barn har deltatt i Stavangerprosjektet og gitt verdifull kunnskap om barns utvikling. Nå vil forskerne følge barna videre i ungdomsskolen.

Gutt og jente blåser såpebobler Stavangerprosjektet ønsker å fortsette å følge utviklingen til deltakerbarna i prosjektet gjennom ungdomsskolen.

I Stavangerprosjektet har forskere ved Lesesenteret og UiS fulgt over 1000 barn i Stavanger fra de var 2 ½ år og gikk i barnehagen til de fullførte femte klasse. Barna, som er født i 2005, 2006 og 2007 har faktisk vært med i en sjelden studie i norsk og internasjonal sammenheng. Det er få forskningsprosjekter som har fulgt så mange barn over så mange år. Prosjektet har dermed gitt viktig kunnskap om barns utvikling, og sammenhengen mellom forskjellige deler av utviklingen deres.

Nå ønsker prosjektleder Elin Reikerås og kollegene hennes i prosjektet å fortsette å følge barna i prosjektet. I disse dager går et brev ut til foreldrene i prosjektet, der de skal ta stilling til om barna kan delta i utvidelsen, som har fått navnet Stavangerprosjektet U.

Stor interesse om funnene

– Vi har fått mye viktig kunnskap om sammenhenger mellom utvikling i tidlig alder og ferdigheter i lesing, skriving og regning på mellomtrinnet. Funnene våre har fått mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, og det forteller oss at det er stort behov for denne kunnskapen både blant forskere og dem som jobber med barn. Derfor vil vi utvide prosjektet, slik at vi kan få vite hvordan utviklingen fortsetter i ungdomsskolen, sier Reikerås

Behov for denne kunnskapen

Det finnes ingen studier som gir informasjon om sammenhenger og utvikling fra før barna er 3 år til de er ferdige med grunnskolen.

– Vi vil derfor få et verdifullt innblikk i dette gjennom å følge barna videre i ungdomsskolen, sier Reikerås.

I utvidelsen av prosjektet vil forskerne bruke informasjon fra nasjonale prøver i lesing og regning på ungdomstrinnet, fra elevundersøkelsen og standpunktkarakterer i norsk og matematikk.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Getty og UiS