MENY

Ser annerledes på språket

Hvorfor er det mye vanskeligere for en elev å høre en fagtekst på lydbok enn en skjønnlitterær tekst? spør stipendiat Oddny Judith Solheim. Sammen med førsteamanuensis Per Henning Uppstad, stiller hun spørsmålstegn ved det talte språket som utgangspunkt for utvikling av lese- og skriveferdigheter.

Fortellingen er en muntlig sjanger, sier Per Henning Uppstad. Også når fortellingen er nedskrevet som tekst er den ofte muntlig i stil. En fagtekst derimot, er strukturert etter andre prinsipper, og består ofte av både tekst, bilder og illustrasjoner. Fagteksten er i sin form laget for lesing og ikke for lytting, fortsetter han.

- Fagtekstene fordrer ofte at leseren må veksle mellom illustrasjoner, bilder og tekst for å forstå innholdet i teksten. Derfor er denne typen tekster mer krevende å lytte til. Fagboka er altså skrevet for en leser og ikke for en lytter, sier Oddny Judith Solheim.

- Når vi snakker om skrevet tekst må vi fokusere på lesingen, uten at vi utelukker leserens lytteerfaring. Med disse tankene utfordrer Uppstad og Solheim måten forskerne tidligere har sett på språkutviklingen: Når vi leser bygger dette først og fremst på det talte språket.

- Vi mener at dette er en for snever måte å se disse tingene på, sier Uppstad. Når du leser en bussrute hjelper lytteforståelse deg ikke i det hele tatt. Du må få erfaring med "bussrutesjangeren" for å ha utbytte av denne type lesing. Det er noe genuint skriftlig med mange typer tekster, fortsetter han. Vi må ikke ta for gitt at lytteforståelsen ligger til grunn for forståelse av alle typer tekster, mener han.

Formelen lesing = avkoding x forståelse tar for gitt at alt bygger på det talte språket, mener Uppstad. Vi må kunne se dette på en annen måte sier han og introduserer en annen måte å se på språket på: 

 "språk er et sett av koder med potensiale for mening"

- Enten vi leser, skriver eller lytter så handler det om å realisere potensialet for mening, sier Uppstad. Derfor kan vi si at vår definisjon ikke favoriserer talt språk framfor skrevet språk. Derfor er dette en bedre måte å se på språk, sier Oddny Judith Solheim.