MENY

Internasjonal rådgivergruppe møtte VEBB-forskerne

21.–22. september møtte forskerne i VEBB sitt «scientific advisory board» for å diskutere det videre arbeidet i innovasjonsprosjektet på e-bøker i barnehagen.

Les mer om VEBB: Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen

Innovasjonsprosjektet VEBB, som skal utvikle et vurderingsverktøy av e-bøker til bruk i lesing i barnehagen, startet opp i februar 2017.

For forskerne er det viktig at gjennomføringen av prosjektet skal holde så høy kvalitet som mulig. I forrige uke møtte de derfor scientific advisory board – en rådgivergruppe bestående av ledende forskere innen dette feltet.

Den rådgivende forskergruppen til VEBB består av Dr. Margaret Mackey, University of Alberta, Canada; Dr. Christine Stephen, University of Stirling, Storbritannia, og Dr. Natalia Kucirkova, University College London, Storbritannia.

– Sammen har de lang erfaring med forskning på en rekke områder innenfor tematikken barn, media og digitalisering. Vi fikk gode innspill til hele VEBB-prosjektet, på alt fra praktisk gjennomføring til spørsmål rundt etikk, datasikkerhet og forskningsformidling. Vi følger strenge regler for personvern, og filmene vi gjør i barnehagen er ikke tilgjengelige for andre enn forskerne i prosjektet. Vi fikk gode innspill til hvordan vi kan formidle funnene våre innenfor disse rammene, sier postdoktor og medlem av lederteamet Trude Hoel ved Lesesenteret.

Presenterte norsk barnehagekultur

For de utenlandske forskerne var det interessant å få lære om den norske barnehagehverdagen, som legger store føringer for hvordan et innovasjonsprosjekt på barnehagefeltet kan gjennomføres.

– Det er veldig viktig at vi tilpasser prosjektet til barnehagene, på deres premisser – ikke omvendt. Den norske barnehagehverdagen og hvordan man faktisk jobber i barnehagen er utgangspunktet og det vi forholder oss til. Det krever en annen gjennomføring enn for liknende prosjekter i mange andre land. Dette var et spennende utgangspunkt for den internasjonale rådgivingsgruppa, sier Hoel.

Imponerte over norsk barnehageforskning

Rådgivergruppa var imponerte over infrastrukturen som er i ferd med å bli bygget opp rundt forskning knyttet til barnehagefeltet.

– De var veldig positive til mulighetene vi har for sikker datalagring, oversikten over verktøy som benyttes, og ikke minst at flere institusjoner jobber sammen, sier Hoel.

Samtalebasert lesing

Seks Stavanger-barnehager deltar i VEBB, som ved hjelp av en videostudie skal finne kriterier for e-bøker som egner seg til bruk i barnehagene. Målet er å utvikle en app som barnehagene kan bruke for å finne ut om en e-bok er god til dette formålet.

De seks barnehagene har vært på kurs hos forskerteamet i VEBB, og møtt de to barnehagementorene i prosjektet. Barnehagelærerne har lært prinsippene, formålene og metodene for samtalebasert lesing. De har jobbet med dette i barnehagen frem mot neste steg i prosjektet, hvor forskerne skal observere og filme hvordan samtalebasert lesing foregår i praksis i barnehagene.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les mer om VEBB:

Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen Digital teknologi skal inn i barnehagene. Men kan det å lese e-bøker for barn være like bra i språkstimuleringen som papirbøker? Nå skal barnehageforskere ved Lesesenteret se nærmere bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet er å utvikle en app som barnehagelærere kan bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing.

 

VEBB forskere og Scientific advisory board

Forskerteamet i VEBB og den internasjonale rådgivergruppa for prosjektet.