MENY

Hedret for internasjonalt samarbeid

Professor Anne Mangen ved Lesesenteret har fått Region Stavangers ambassadørpris for 2017 for sitt utstrakte internasjonale samarbeid.

Anne Mangen er en av 16 personer som får den årlige prisen, som deles ut til det Region Stavanger mener er regionens fremste representanter innen næringsliv, fagmiljø, idrett og politisk ledelse. Prisvinnerne belønnes for sin innsats for å sette regionen på kartet gjennom internasjonale fagkonferanser og arrangement.

Utstrakt internasjonalt aktivitet

Mangen, som forsker på effekter og implikasjoner av digitalisering på lesing og skriving, har i mange år drevet et omfattende internasjonalt samarbeid. Blant annet leder hun COST E-READ, et EU-finansiert forskningsnettverk med mer enn 150 forskere fra 33 land.

I år er hun ansvarlig for to internasjonale konferanser ved Lesesenteret og UiS: the 2018 IGEL Conference og COST E-READ Networking Conference. I tillegg til å ha et stort, internasjonalt nettverk i forskningsmiljøene, har Mangens forskning også blitt hyppig omtalt i internasjonal presse.

- Det er jo en ære å få en slik pris. Det er veldig hyggelig at det blir lagt merke til når man driver ustrakt internasjonalt arbeid, sier Mangen.

- Jeg er privilegert som får jobbe på et sted hvor Lesesenteret, hvor det blir lagt til rette for at man kan jobbe tverrvitenskapelig og internasjonalt. Og ikke minst er jeg heldig som har en familie som vil være med meg ut på forskningsopphold. 

Region Stavanger: - Viktig med internasjonalt samarbeid

- Fagkongresser og arrangement har stor betydning for regional verdiskapning, og bidrar til å styrke Stavanger-regionens omdømme nasjonalt og internasjonalt, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad. Region Stavanger peker på at fagkonferanser løfter frem bredden av fagmiljø i regionen, og gjør den mer attraktiv for næringslivet og investeringer.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les også:

Hva skjer med oss når vi leser på skjerm? Det å lese påvirker oss på mange måter. Forskning antyder at det å lese skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatiske og hjelpe oss til å utvikle sosiale ferdigheter. Nå vil forskere finne ut om det har noe å si for leseropplevelsen om vi leser på papir eller på skjerm.

Anne Mangen

Anne Mangen tildeles Region Stavangers ambassadørpris