MENY

Håndskrift i den digitale tida

Hva skjer med håndskrifta til elever som bruker nettbrett i den første lese- og skriveopplæringa? Dette skal Høgskulen i Volda undersøke sammen med Lesesenteret i et nytt forskningsprosjekt.

elever på nettbrett i klasserom Hvordan utvikler håndskrifta seg hos barn som først lærer å skrive på tastatur? Det skal prosjektet DigiHand undersøke. (Illustrasjonsfoto: Getty)

I mange førsteklasser i Norge har skolen innført nettbrett, og elevene lærer først å skrive på tastatur. Håndskriftsopplæringa setter de i gang med i andre klasse. I andre klasserom er det fortsatt den tradisjonelle praksisen som gjelder, der elevene lærer å skrive for hånd fra første skoledag.

Hvordan utvikler håndskrifta seg blant disse to forskjellige elevgruppene? Dette har forskningsprosjektet DigiHand fått midler fra FINNUT for å undersøke. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Wenke Mork Rogne ved Høgskolen i Volda, som eier prosjektet. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er samarbeidspartner ved professor Per Henning Uppstad.

Sammenligner håndskriftsklasser og nettbrettklasser

Forskerne skal undersøke håndskrifta til første- og andreklassinger som får opplæring i håndskrift fra starten av, og håndskrifta til de elevene som først lærer å skrive på tastatur. De skal følge ti klasser fra første til slutten av andre klasse.

– Erfaringer fra klasserom tyder på at elever i begge grupper lærer å skrive for hånd. I dette prosjektet skal vi bruke logging av håndskrift til å se på hvordan håndskrifta utvikler seg. Vi ønsker også å finne ut hvilke undervisningspraksiser som kjennetegner de to settingene, sier Uppstad.

Behov for mer kunnskap

Det er naturlig nok lite forskning på dette området, da nettbrett i begynneropplæringen er noe som er relativt nytt. Målene med prosjektet er derfor både å utforske et nytt og aktuelt område, og å bidra med mer kompetanse og kunnskap inn i lærerutdanningen og skolen.

Ett av to UiS-prosjekter

I tillegg til å være samarbeidspartner i DigiHand, er Universitetet i Stavanger også involvert i prosjektet Learning about teaching argumentation for critical mathematics education. Dette prosjektet er ledet av Universitetet i Bergen, i samarbeid med Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Les mer hos Forskningsrådet:

Søknader fra grunnskolelærerutdanningene innvilget: FINNUTs programstyre har gjort sin første bevilgning til institusjonsforankrede strategiske prosjekter ved grunnskolelærerutdanningene i Norge.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les også:

Digitale steg mot fremtidens skole Klok bruk av teknologi i klasserommet kan gi elevene nye muligheter for meningsfull deltakelse i skoleaktiviteter. Det er erfaringen til forskere som har fulgt tre ungdomsskoler hvor PC-en er en del av skolehverdagen.

Leser eventyr på nettbrett I Bamsebu barnehage sitter barna oppslukt i nettbrettet når det er tid for historiefortelling. Barnehagen er med i et innovasjonsprosjekt om bøker og apper.

Les flere forskningssaker fra Lesesenteret