MENY

Deltakerskoler ønskes til forskningsprosjekt på leseprøver

Fremtidens leseprøver skal være enklere å gjennomføre, gi større mestringsfølelse for elevene og gi mer presis informasjon til lærerne. Nå søker vi etter skoler som har lyst å være med og hjelpe oss i arbeidet!

Gutt skriver i klasserommet Det er elevene som vet om prøvene faktisk fungerer i klasserommet. Nå trenger vi hjelp fra flere norske tredjeklassinger! (Illustrasjonsfoto: Getty)

Fremtidens elever skal få bedre prøver. Det er målet til forskergruppen ved Lesesenteret som er i gang med å utvikle såkalt «adaptive» leseprøver: Digitale leseprøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, og som derfor gir større grad av mestringsfølelse for elevene, samtidig som læreren vil må mye mer presis informasjon om hver enkelt elev.

2800 elever er allerede med

Nå søker vi etter flere deltakerskoler og elever på tredje trinn som kan være med i utprøvingen av Adaptvurder.

2800 norske tredjeklassinger er allerede med på dette arbeidet, som går ut på å ta to leseprøver på henholdsvis 45 og 25 minutter. Læreren leder gjennomfør ingen i sitt klasserom, etter instruksjoner fra Lesesenteret.  Prøvene skal gjennomføres i løpet av februar og mars.

Skoler som har lyst å være med på dette arbeidet, kan sende en e-post til arild.m.bakken@uis.no for mer informasjon.

– Forskerne trenger kunnskap fra ekte elever

Prosjektleder for Adaptvurder, Arild Michel Bakken ved Lesesenteret, er svært takknemlig for skolene som allerede er med i utprøvingen, og håper flere ønsker å bidra til det viktige arbeidet.

– For at de adaptive leseprøvene skal fungere godt for elever og lærere som skal ta dem i bruk, er det nødvendig å prøve dem ut underveis i prosessen med å utvikle prøvene. Det holder ikke å sitte på forskerkontorer og tenke ut hvordan tredjeklassinger gjennomfører ulike typer oppgaver. For at prøvene faktisk skal fungere godt i praksis, er det avgjørende å få innspill underveis fra de ekte ekspertene: Helt vanlige elever i helt vanlige klasserom, sier han.

Skolene som deltar blir belønnet med et nytt undervisningsopplegg fra Lesesenteret.

Lær mer: Se filmen om Adaptvurder under denne saken!

Bedre prøver for elever og lærere

Adaptvurder er et prosjekt som skal utvikle adaptive prøver i lesing og regning for elever på 3. trinn. Utdanningsetaten i Oslo samarbeider med Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i å lage prøvene, som skal implementeres i 2022.

Formålet med adaptive prøver er at de skal kunne gi presis informasjon om alle elever uansett ferdighetsnivå. De vil dermed fungere som en god støtte for lærerne i arbeidet med å tilpasse opplæringen for elevene. I tillegg vil prøvene kunne gi en bedre vurderingssituasjon for elevene enn tradisjonelle prøver. Elever som strever med lesing vil oppleve å gjennomføre prøver hvor de mestrer flere oppgaver, mens elever med gode leseferdigheter vil oppleve at også de utfordres.

Les mer:

Om Adaptvurder Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.


Vil din skole delta? Send en e-post til arild.m.bakken@uis.no.

Førsteamanuensis Arild Michel Bakken

Prosjektleder Arild Michel Bakken er takknemlig for alle skolene som er med i prosjektet.