MENY

Motivasjonelle faktorer i tilknytning til tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lesevansker

Målet i dette forskningsprosjektet er å undersøke hvorvidt tidlig intervensjon vil bidra til å opprettholde motivasjon og tiltro til egne ferdigheter for elever i risikogruppen for å utvikle lese- og skrivevansker

Motivasjon kan beskrives som drivkraften i elevenes leseutvikling. Elever i risikogruppen for å utvikle lese- og skrivevansker trenger å bruke langt mer tid på leseaktiviteter enn sine jevnaldrende for å utvikle funksjonelle leseferdigheter. Å opprettholde motivasjon for lesing blir derfor avgjørende for leseutvikling og læringsutbytte for elever i risikogruppen for å utvikle lese- og skrivevansker.

Prosjektet vil være en del av intervensjonsprosjektet ”På sporet” hvor hensikten er å redusere andelen barn med lese- og skrivevansker i norsk skole.
 

Prosjektet avsluttes i 2017
 

Faglig ansvarlig: Bente Rigmor Walgermo

Veileder: Oddny Judith Solheim

Biveileder: Finn Egil Tønnessen

Biveileder: Jan Frijters

 

Bente Walgermo