MENY

Forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS)

Lesesenterets forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet skal utvikle lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes ferdigheter, og være nyttige i arbeidet med tilpasset opplæring.

gutt med pc

Enheten har som overordnet mål å frembringe kunnskap for utviklingen av en ny generasjons vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving. Den nye generasjonen av prøver skal både gi et godt estimat av den enkelte elevens ferdighet, og oppleves som et nyttig verktøy for lærere som skal tilrettelegge undervisningen. Arbeidet med adaptive prøver står sentralt for enheten.

Forskningsenheten skal støtte utviklingen av prøver som:

  • Er tilpasset en norsk utdanningskontekst
  • Gir størst mulig grad av mestringsopplevelse for elevene som gjennomfører prøven
  • Gir valid og pålitelig informasjon om elever på ulike ferdighetsnivå
  • Har stor grad av nytteverdi, dvs. at prøven gir informasjon som læreren kan bruke for å tilpasse undervisningen

Forskningsenheten kjennetegnes av en kombinasjon av forskning og utviklingsarbeid. Det er tett samhandling mellom arbeidet i denne enheten og forskningsprosjekter ved Lesesenteret som følger norske elevers leseutvikling over tid. Forskerne i enheten har omfattende erfaring med prøveutvikling og psykometrikk innen både utdanning og forskning.