MENY

Medarbeidere i enheten

Forskergruppen har omfattende erfaring med prøveutvikling og psykometrikk innen både utdanning og forskning.

 • aslaug

  Prosjektleder
  Aslaug Fodstad Gourvennec

  Førsteamanuensis

  Aslaug Fodstad Gourvennec har en doktorgrad i lesevitenskap (2017). Hun forsker særlig på litterær lesing og fagspesifikk literacy i norskfaget, muntlighet og vurdering av leseforståelse. Hun har erfaring fra utvikling av nasjonale prøver i lesing for 5. trinn og som prosjektleder for læringsstøttende prøver i lesing for 6. trinn. 

 • Oddny J. Solheim

  Forskningsleder
  Oddny Judith Solheim
  Professor

  Professor Oddny Judith Solheim har doktorgrad i spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser omfatter kartlegging av lesing så vel som faktorer som påvirker utviklingen av leseferdighet og motivasjon. Solheim har lang erfaring med forskning på og utvikling av leseprøver. Hun har ledet arbeidet med å utvikle nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og kartleggingsprøver i lesing på 1-3 trinn. Solheim er for tiden prosjektleder for to randomiserte studier som undersøker effekten av ulike tidlige tiltak på elevenes leseferdighet og motivasjon. I disse prosjektene har Solheim ansvar for å utviklingen av nettbrettbaserte løsninger for kartlegging av tidlige leseferdigheter.

 • Njål Foldnes

  Statistisk ansvarlig
  Njål Foldnes
  Professor II

  Njål Foldnes har en Ph.d. i matematikk og er professor i statistikk ved BI og professor II ved Lesesenteret. Hans forskningsinteresser er i hovedsak utvikling av nye statistiske metoder for multivariat statistikk, med spesielt fokus på psykometriske metoder.  Han har også publisert empiriske artikler innen utdanningsvitenskap, med fokus på nye undervisningsmetoder i høyere utdanning.

 • uppstad

  Per Henning Uppstad
  Professor

  Per Henning Uppstad har en Ph.d. i allmenn lingvistikk. Hans forskningsområder er i hovedsak tidlig innsats, skriving og teknologistøtta læring. Han har bred erfaring fra eksternt finansierte forskningsprosjekter. Gjennomgående for disse prosjektene er bruken av teknologi for å støtte læring. Han er leder av programområdet Literacy og læring ved Lesesenteret, og er medredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research.

 • Bente Walgermo

  Bente Rigmor Walgermo
  Førsteamanuensis

  Bente Rigmor Walgermo har erfaring fra utvikling av nasjonale leseprøver for 5. trinn og kartleggingsprøvene i lesing for 1.-3. trinn. I tillegg har hun vært med å utvikle en skala for å måle motivasjon for lesing blant elever de tre første årene på skolen.

 • Vibeke Rønneberg

  Vibeke Rønneberg
  Førsteamanuensis

  Vibeke Rønneberg har erfaring fra utvikling av Læringsstøttende prøver i lesing for 6. trinn, særlig psykometri. Hun forsker særlig på skriveprosesser og staving.

 • Arild M Bakken

  Arild Michel Bakken
  Førsteamanuensis

  Arild Michel Bakken har en doktorgrad i litteratur (2015). Han er prosjektleder for leseprøvene for 3. trinn i Adaptvurder og arbeider også med utvikling av kartleggingsprøver i lesing for 1. og 3. trinn.