MENY

Elevene er med på å teste ut nye leseprøver

1300 førsteklassinger har akkurat vært med på et veldig viktig arbeid.

Elever tar prøve Det er viktig å prøve ut de nye kartleggingsprøvene blant elevene, for å sikre at kvaliteten blir god.

Lesesenteret er i ferd med å utvikle nye leseprøver for begynneropplæringen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prøvene skal identifisere leserne som trenger ekstra støtte i leseutviklingen, og skal etterhvert erstatte dagens kartleggingsprøver i lesing.

For at prøvene skal bli så gode som mulig, er det helt avgjørende at de blir prøvd ut på dem de gjelder – elevene selv. De siste ukene har derfor 1300 førsteklassinger i Rogaland og Hordaland gjennomført den aller første versjonen av prøvene. Det er viktig for å få vite hvordan prøvene fungerer i virkeligheten, forteller prosjektleder Bente Walgermo ved Lesesenteret.

– Vi har jobbet ut fra forskningsbasert kunnskap, og har lagt stor vekt på å gjøre prøvene så gode som mulig. Men vi vet aldri helt hvordan de faktisk vil fungere i praksis før elevene tar dem. Derfor har det vært ekstremt verdifullt for oss å få prøvd ut prøvene på så mange elever, og vi er veldig takknemlige for at så mange skoler, lærere og elever har stilt opp, sier hun.

Nye prøver i 2021

Utdanningsdirektoratet har bevilget 14 millioner kroner til Lesesenteret for å utvikle de nye leseprøvene. Formålet med prøvene, lik dagens kartleggingsprøver, vil være å finne de elevene som trenger ekstra oppfølging. De nye prøvene skal utformes slik at de blir et godt utgangspunkt for tiltak for denne elevgruppen. I tillegg vil de være mindre omfattende og raskere å gjennomføre enn dagens prøver.

– Det er blant annet ny kunnskap fra På Sporet-prosjektet som ligger bak utformingen av de nye leseprøvene, sier Walgermo.

Norske elever skal være med på å prøve ut prøvene i flere runder etter hvert som de jobbes frem, til de skal være helt ferdige i 2021

Skal prøves ut nasjonalt

Etter å ha fått tilbake prøvene fra denne runden, vil forskergruppen analysere elevenes svar på de forskjellige oppgavene. Dette vil gi dem viktig informasjon om hva som fungerer, og hva som må endres på.

– Nå skal vi bruke det neste året på å utvikle prøvene videre, slik at vi er klare for en nasjonal utprøvingsrunde i 2020. Vi setter enormt stor pris på at så mange skoler er med oss i dette viktige arbeidet, sier Walgermo.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
Foto: Elisabeth Tønnessen og Getty

Les også:

Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så? Du har gjennomført kartleggingsprøven i lesing på 1., 2. eller 3. trinn. Nå ser du hvilke elever som har problemer, og hva de strever med. Men hvordan kan du som lærer best hjelpe dem videre? ”Når skriftspråket blir utfordrende” fra Lesesenteret er et omfattende hefte med praktiske og forskningsbaserte råd for å følge opp elever som strever.

Kartlegging av leseferdighet Denne økta i Språkløyper går gjennom de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og gir forslag til hvordan kartleggingsresultater kan vurderes og følges opp.

Førsteamanuensis Bente Walgermo

Førsteamanuensis Bente Walgermo