MENY

Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen

Av Siv M. Gamlem og Wenke M. Rogne, Høgskulen i Volda: Denne mixed-methods studien belyser 29 grunnskolelærerstudenters oppfatninger av å bruke modelltekster i arbeid med egen bacheloroppgave.

Studien er gjennomført på en lærerutdanningsinstitusjon i Norge. Det er benyttet en survey med påfølgende fokusgruppeintervjuer. Resultat fra studien viser at studentene opplever at modelltekster er til god støtte for deres forståelse av kvaliteter ved en tekst og vurderingskriterier ved en oppgave. Studentene hevder at modelltekster er
nyttige verktøy som motiverer til skriving og er til støtte i skriveprosessen. Dette forutsetter imidlertid at lærer forklarer kvaliteter ved modelltekstene. Resultatene fra studien indikerer at det er viktig å bruke flere ulike modelltekster for å få en dypere forståelse og for å hindre plagiat.

Les artikkelen i NJLR.