MENY

Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar

Denne artikkelen undersøker ein elevtekst frå dei nasjonale utvalsprøvene i skriving som ei rekkje ekspertvurderarar har bedømt svært ulikt. Formålet med analysen er å avdekke vurderingsområde som kan vere krevjande å vurdere når oppgåver ikkje spesifiserar kva sjanger elevane skal skrive. Av Gustaf B. Skar og Arne Johannes Aasen.

Les hele artikkelen i Nordic Journal of Literacy Research.